សូមជម្រាបសួរដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នា !!

តើអាចទេលោកអ្នកម្នាក់ជួយក្មេងម្នាក់?

ពួកយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រាកដជាធ្វើបាន ដោយគ្រាន់តែផ្អាកញាំ
កាហ្វេប្រេនៗ2កំប៉ុងក៏អាចជួយក្មេងម្នាក់បានហើយ ។
ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់នូវអ្វីដែលគេតែងមើលរំលង តែយើងកុំរំលងអី របងសាលាដែលមិនពេញលេញមានតែម្ខាង, សម្រាមដែលគ្មានកន្លែងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវ, សម្ភារៈសិក្សាដែលដែលខ្វះខាត…តម្រូវការចាំបាច់ទាំងនេះរបស់ក្មេងៗទាំង 200 នាក់ នៅសាលាបឋមសិក្សាបឹងតាព្រាម ក្នុងខេត្តកំពត ត្រូវការអ្នកជាអ្នកបំពេញ។

ការចែករំលែកចេញពីការអាណិត បេះដូង និង ក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ នឹង ផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹម និងការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងធំធេងដល់ពួកគេ។

“តិចសម្រាប់អ្នក ច្រើនសម្រាប់ពួកគេ”

សូមទំនាក់ទំនងក្នុងការបរិច្ចាគមកកាន់ក្រុមការងារGoGensរបស់យើងតាមរយៈប្រអប់សារដោយផ្ទាល់រឺ